Sunday, 14 October 2012

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1

OBJEKTIF AM
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 1, murid dapat :
1. Mengetahui kesan malnutrisi;
2. Menyatakan institusi kekeluargaan dan isu berkaitan;
3. Menerangkan peranan dan tanggungjawab setiap ahli keluarga;
4. Menghuraikan masalah remaja dan cara menghadapinya;
5. Mengamalkan keperluan makanan berdasarkan piramid makanan;
6. Mengklasifikasikan ubat dan dadah; dan
7. Mengaplikasi prinsip dan prosedur Danger, Response, Airways, Breathing, Circulation, 
     Defibrillator ( D.R.A.B.C. D).


TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA
BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
1. Kesihatan Diri.
Malnutrisi merupakan masalah pengambilan zat makanan yang tidak mencukupi/berlebihan.
(i) Definisi
(ii) Jenis penyakit malnutrisi
(iii) Kesan malnutrisi
                - kurang darah
                - sembab
                - mudah pitam
                - tidak bermaya
                - obesiti


Murid dapat :
ARAS 1
-Menyatakan maksud malnutrisi.
-Menyenaraikan penyakit malnutrisi.
ARAS 2
-Menjelaskan kesan penyakit malnutrisi.
ARAS 3
-Mengenalpasti tanda dan symptom malnutrisi.Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran.
-Perbincangan tentang jenis
penyakit malnutrisi.
-Kuiz.
-Kajian kes berkaitan tanda dan
simptom pengidap malnutrisi.
-Menggunakan rujukan pelbagai
media berkaitan dengan akibat
malnutrisi.
-Melawat hospital.
Guru juga boleh mencadangkan
aktiviti pembelajaran lain mengikut
kebolehan murid.

2. Kekeluargaan.
Setiap ahli keluarga mesti memainkan peranan masing-masing bagi memantapkan institusi
kekeluargaan dan mengelakkan masalah
kekeluargaan.
(a) Institusi kekeluargaan
(i) Makna perkahwinan
(ii) Kerukunan rumah tangga
(iii) Menghormati
                - orang tua
                - orang sakit
                - orang berkeperluan khas
(b) Isu kekeluargaan
(i) Persefahaman
(ii) Menghormati antara satu sama     lain
(iii) Jurang generasi
(iv) Lari dari rumah

Murid dapat:
ARAS 1
-Menyatakan makna perkahwinan dan kerukunan rumah tangga.
-Menyatakan cara menghormati orang yang lebih tua, ahli keluarga yang sakit dan orang berkeperluan khas.
-Menyatakan isu-isu semasa kekeluargaan.
ARAS 2
- Menerangkan cara penjagaan warga tua, ahli keluarga yang sakit dan orang istimewa.
ARAS 3
- Membincangkan peranan ahli keluarga untuk
mencapai ciri-ciri keluarga bahagia.


- Menyediakan folio tentang isu kekeluargaan.
- Main peranan.
- Perbincangan dalam kumpulan kecil.
- Meneroka isu sumbang mahram